Digital annonsering for bedrifter i alle størrelser

Vær der dine nye kunder leter etter deg - når de leter!

Hva er riktig Google Ads-hjelp for deg?

Vet du ikke helt hva Google Ads er?

Google Ads er annonseringstjenesten til Google, som viser relevante annonser til folk som søker etter tjenester og produkter.

Nye kunder søker på Google - og der er du

Annonsér dine tjenester / produkter til folk som søker på Google etter nøyaktig det du leverer.

Gode annonser med riktig budsjett blir sett

Vær synlig på nett uavhengig av nettsidens SEO og antall konkurrenter - du er garantert visninger av annonsene dine.

Kun klikk koster - visninger er gratis

Betal kun når noen faktisk klikker på annonsen og blir sendt til hjemmesiden din - annonser som vises uten klikk koster heller ingenting.

Epost med statistikk ved periodeslutt

Motta statistikk om visninger og klikk på dine søkeord ved slutten av hver annonseperiode.

Stor frihet i hvem annonsene vises for

Forskjellige annonser kan vises til alle overalt, eller bare til folk i utvalgte områder, kun til de i et gitt alderspenn, til spesielle tider, m.m.

Ingen uforutsette utgifter

Annonsebudsjett og eventuelle andre utgifter bestemmes på forhånd, så det blir aldri uforutsette kostnader.

Hvorfor la Ormstad Multimedia styre annonsene dine?

Digital annonsering er en vitenskap som krever kunnskap og erfaring hvis man skal få mest mulig ut av det. Man begynner med et utgangspunkt, for deretter å optimalisere etter hvert som innsamlede data gir en pekepinn på hva som lønner seg - eller ikke.


DEL 1: Etablering av kampanjen - Dette får du om du velger å styre annonsene selv

Dette trinnet utfører Ormstad Multimedia uavhengig av om du ønsker å styre annonsene selv eller ikke. Her setter vi opp en kampanjen(e) dine, noe som gjøres på bakgrunn av hva vi regner med er folks søkevaner ihht. det spesifikke produktet/tjenesten det annonseres for.

Vi setter da opp en rekke søkeord, annonser og ekstrainformasjon (ad extensions) som forhåpentligvis trekker kunder. I tillegg setter jeg forslag til prisbud på hvert søkeord.

Deretter startes kampanjen. Dette er første steg i prosessen og er hva etableringskostnaden dekker. Her slutter vår involvering hvis du ønsker å ha annonsene på din egen Google Ads-konto. Da kommer de til å rulle videre helt av seg selv - enten det viser seg å være lønnsomt eller ikke.


DEL 2: Etter at kampanjen er igangsatt - Dette får du i tillegg om Ormstad Multimedia styrer annonsene dine

Når kampanjen er kjørt i gang begynner den viktigste delen av jobben. Etter hvert som tiden går samles det inn data for bl.a.:

- klikk og visninger av de forskjellige annonsene
- klikk, visninger og bud på hvert enkelt søkeord inkludert i kampanjen
- når på døgnet annonsene som oftest vises
- alder, kjønn, geografisk plassering osv. for de som klikker på annonsene
- og mer..


På bakgrunn av denne løpende informasjonen gjennomgås både annonser, extensions og søkeord, og - hvis nødvendig - gjør blant annet følgende:

- Oppjusterer budprisen på søkeord som viser seg å føre til flere salg / mer kontakt / flere klikk, osv.
- Nedjusterer budprisen på søkeord vi ser har lavere verdi - av ulike grunner.
- En annen grunn til opp-/nedjustering er at budprisen til søkeordene fluktuerer over tid (basert på hva konkurrenter byr på de samme ordene).
- Om noen annonser får tydelig flere klikk enn andre, så prøver vi enten å finne ut hvorfor - og endrer da f.eks overskrift på de som ikke fungerer like bra - eller skrur dem helt av, og lar den eller de som fungerer best bli værende.
- Vi ser over hvilke søkeord/-fraser folk har brukt for å finne annonsene, og fjerner de som ikke har noe med produktene/tjenestene å gjøre (eller har liten sannsynlighet for å føre noe godt med seg), eller inkluderer eventuelle nye søkeord som er gode.
- Om flesteparten av klikkene kommer til visse tider på døgnet, kan vi begrense annonsene til å kun vises da, slik at vi øker sannsynligheten for høyere kvalitet på klikk.
- Om det viser seg at du f.eks aldri blir kontaktet av folk under 25, så kan vi gjøre så annonsene ikke vises til folk under 25.
- Og mer..

Fordi Ormstad Multimedia har alle sine kunders kampanjer på ett sted, betyr det at det er enkelt og oversiktlig å jevnlig se over alle kampanjene. Det viktigste er at du som kunde får så godt utbytte av budsjettet ditt som mulig, og hvis noe ikke fungerer bra prøver vi alltid å finne ut hvorfor - og går inn og fikser det, om mulig.

Du kan når som helst sende epost med nye søkeord du ønsker å legge til - eller fjerne - og det blir som regel ordnet samme dagen. I tillegg får du uoppfordret tilsendt statistikk med visninger, klikk og CTR (click-through-rate) siste uka i hver avtalte periode, med spørsmål om du ønsker å fortsette en ny periode.

Det blir kun ekstra kostnad om du skal gjøre store endringer, som f.eks å opprette flere annonser/kampanjer fordi du introduserer nye produkter/tjenester osv.

Over tid vil kampanjene bli bedre og bedre optimalisert, og det behøves mindre "micro-managing" - selv om det uansett regelmessig dukker opp nye, irrelevante søkefraser som må ekskluders fra kampanjene, o.l. Å nå dette punktet kan ta flere måneder.

Kampanjene er derfor dårligst de første månedene, og best jo lenger ut i sin levetid de kommer - såfremt de kontinuerlig forbedres.

Igjen, hvorfor er Google Ads verdifullt?

- Nye kunder søker på Google - og der er du
- Gode annonser med riktig budsjett blir sett
- Kun klikk koster - visninger er gratis
- Stor frihet i hvem annonsene vises for
- Ingen uforutsette utgifter

Lurer du på noe mer? Ta kontakt:
Tlf.: 97 65 57 86
Epost: ben@ormstad-multimedia.com

© 2020 | Utviklet av Ormstad Multimedia | Personvern