Etablering av Google Ads-kampanje

Bestill oppsett av annonsekampanje(r) inne på din egen Google Ads-konto

Éngangssum for etablering av kampanjen

Kostnaden for arbeidet med å etablere Google Ads-kampanje på din egen konto vil variere avhengig av omfanget, men prisene starter på 3000,- (eks. mva.). 

Den nøyaktige summen blir vi enige om før etablering av kampanjen påbegynnes, slik at du ikke får noen ubehagelige overraskelser. 

Hva innebærer arbeidet?

  • Aller først tar vi en hyggelig prat om hvilke av tjenestene / produktene dine du vil skal få bedre synlighet på Google. Dette kan være alt du tilbyr og bedriften din som en helhet, eller kun utvalgte produkter.
  • Annonsene lages på bakgrunn av research rundt folks søkevaner ihht. de spesifikke produktene / tjenestene du tilbyr. 
  • Vi foreslår en rekke søkeord, hvor du kan komme med innspill og legge til flere, om ønsket.
  • Deretter oppretter og skriver vi annonsene, samt legger til ekstrainformasjon (ad extensions) som gjør annonsene større. Alt godkjennes av deg før kampanjen starter.
  • Sammen blir vi enige om hvilken strategi vi skal satse på mtp. klikk og visninger. Kanskje ønsker du bare å få så mange klikk / visninger som mulig, eller vi for eksempel kan bestemme prisbud på hvert enkelt søkeord, basert på hvor høy verdi det har for deg. I tillegg kommer andre nødvendige innstillinger - som begrensning av hvem som kan se annonsene, hvor i landet de skal vises, når på døgnet, hvilke dager, osv..
  • Når alt er klart og du er fornøyd, kjøres kampanjen i gang. Her slutter vår involvering hvis du ønsker å ha annonsene på din egen Google Ads-konto. Da kommer de til å rulle videre helt av seg selv, uten noen form for optimalisering underveis.

Hva går du glipp av ved å styre annonsene selv?

Etter at kampanjen er igangsatt begynner den andre - og viktigste - delen av arbeidet med Google-annonsene. Dette får vi ikke gjort hvis kampanjen kjøres på din konto.

Digital annonsering er en vitenskap som krever kunnskap og erfaring hvis man skal få mest mulig ut av det. Man begynner med et utgangspunkt, for deretter å optimalisere etter hvert som innsamlede data gir en pekepinn på hva som lønner seg - eller ikke.

Etter hvert som tiden går samles det inn data for bl.a.:

- klikk og visninger av de forskjellige annonsene
- klikk, visninger og bud på hvert enkelt søkeord inkludert i kampanjen
- når på døgnet annonsene som oftest vises
- alder, kjønn, geografisk plassering osv. for de som klikker på annonsene
- og mer..


På bakgrunn av denne løpende informasjonen gjennomgås både annonser, extensions og søkeord, og - hvis nødvendig - gjør blant annet følgende:

- Oppjusterer budprisen på søkeord som viser seg å føre til flere salg / mer kontakt / flere klikk, osv.
- Nedjusterer budprisen på søkeord vi ser har lavere verdi - av ulike grunner.
- En annen grunn til opp-/nedjustering er at budprisen til søkeordene fluktuerer over tid (basert på hva konkurrenter byr på de samme ordene).
- Om noen annonser får tydelig flere klikk enn andre, så prøver vi enten å finne ut hvorfor - og endrer da f.eks overskrift på de som ikke fungerer like bra - eller skrur dem helt av, og lar den eller de som fungerer best bli værende.
- Vi ser over hvilke søkeord/-fraser folk har brukt for å finne annonsene, og fjerner de som ikke har noe med produktene/tjenestene å gjøre (eller har liten sannsynlighet for å føre noe godt med seg), eller inkluderer eventuelle nye søkeord som er gode.
- Om flesteparten av klikkene kommer til visse tider på døgnet, kan vi begrense annonsene til å kun vises da, slik at vi øker sannsynligheten for høyere kvalitet på klikk.
- Om det viser seg at du f.eks aldri blir kontaktet av folk under 25, så kan vi gjøre så annonsene ikke vises til folk under 25.
- Og mer..

Fordi Ormstad Multimedia har alle sine kunders kampanjer på ett sted, betyr det at det er enkelt og oversiktlig å jevnlig se over alle kampanjene. Det viktigste er at du som kunde får så godt utbytte av budsjettet ditt som mulig, og hvis noe ikke fungerer bra prøver vi alltid å finne ut hvorfor - og går inn og fikser det, om mulig.

Du kan når som helst sende epost med nye søkeord du ønsker å legge til - eller fjerne - og det blir som regel ordnet samme dagen. I tillegg får du uoppfordret tilsendt statistikk med visninger, klikk og CTR (click-through-rate) siste uka i hver avtalte periode, med spørsmål om du ønsker å fortsette en ny periode.

Det blir kun ekstra kostnad om du skal gjøre store endringer, som f.eks å opprette flere annonser/kampanjer fordi du introduserer nye produkter/tjenester osv.

Over tid vil kampanjene bli bedre og bedre optimalisert, og det behøves mindre "micro-managing" - selv om det uansett regelmessig dukker opp nye, irrelevante søkefraser som må ekskluders fra kampanjene, o.l. Å nå dette punktet kan ta flere måneder.

Kampanjene er derfor dårligst de første månedene, og best jo lenger ut i sin levetid de kommer - såfremt de kontinuerlig forbedres.
Eller vil du bli kontaktet?

© 2022 | Utviklet av Ormstad Multimedia | Personvern